Ledelse og ansatte

Ledelsen:

 

Rektor

Anne Merete Laache

Tlf: 48 26 67 60

annemerete.laache@ude.oslo.kommune.no

Ass. rektor med ansvar for AKS og 1. trinn

Marit Spjelkevik Håberg

Tlf: 97 66 49 65

marit.haberg@ude.oslo.kommune.no

 

Inspektør 8.-10. trinn

Siv Marilyn Kristiansen

Tlf: 90258400

Siv.kristiansen@ude.oslo.kommune.no

 

 Inspektør 5.-7 trinn

Lars Corneliussen

Tlf: 91670897

Lars.corneliussen@ude.oslo.kommune.no

 

 Inspektør 2.-4. trinn

Elisabeth Næset Jensen

Tlf: 91701648

elisabeth.naesetjensen@ude.oslo.kommune.no

 

Kontor:

Adm.leder inger.solli@ude.oslo.kommune.no 

Konsulent: solveig.tomte@ude.oslo.kommune.no

Førstesekretær/vikarinnkaller: elibeatehovsto.markusssen@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærer b-trinn: Bente.svenskerud@ude.oslo.kommune.no

Sos.ped.rådgiver u-trinn: anne.isaksen@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver u-trinn: Sven.atle.johannesen@ude.oslo.kommune.no

 

Vaktmester: atle.olsen@neas.no

Bibliotekar: Eva.ruud@ude.oslo.kommune.no

Renholdsleder: Ravichandran Vaiththilingam

Renholdere: Indrakumar Vadivel og Jeya Tharmarajah