Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

 

Rektor:

Rektor

Anne Merete Laache Tlf: 48266760

 

Fung. ass.rektor og Inspektør 8.–10. trinn

Ass. rektor Eirik Oscar Cederbrand

Eirik Oscar Cederbrand Tlf: 47711256

 

Inspektør 5.–7.trinn

Inspektør

Lars Corneliussen, Tlf. 91670897

 

Inspektør 1.-4. trinn

Inspektør Isachsen

Hedda Benedicte Isachsen Tlf: 91701648

 

Inspektør LPluss:

Anne -Lise Holum Tlf: 90660745, 99020361

 

AKS-leder:

Ali Asghar Tlf: 47784355

 

Administrativ leder:

Administrativ leder

Inger Solli Tlf: 90092039

 

Konsulent:

Agnieszka Kulas, Tlf: 91371073 

 

Vikarinnkaller:

Anne-Lene Nordanger, Tlf: 48863558

 

Sosiallærer 1.–4. trinn:

Ian Patrick Haugli Tlf: 90826734

 

Sosiallærer 5.–7. trinn:

Sosiallærer

Kristin GreveTlf: 94849684

 

Sos.ped.rådgiver ungdomstrinn:

Sosped rådgiver

Anne Gro Isaksen  tlf: 90782963

 

Rådgiver ungdomstrinn:

Sven Atle Johannesen tlf: 90786383

 

Bibliotektansvarlig: 

Grethe Damm Tlf: 90695840

 

IKT-ansvarlig:

Mats Cederbrand Tlf: 41287146

 

Driftsleder:

Atle Olsen Tlf: 46626774

 

Tilsynsvakt/kontorstøtte:

Fahd Alabdullah

tlf: 47455090