Ledelse og ansatte

 

Ledelsen:

Rektor

Anne Merete Laache
Tlf: 48266760

Ass. rektor med ansvar for 3. og 4. trinn

Marit Spjelkevik Håberg
Tlf: 97664965

Inspektør 8.–10. trinn

Eirik Oscar Cederbrand
Tlf: 47711256

Inspektør 5.–7 trinn

Lars Corneliussen
Tlf: 91670897

Inspektør AKS, 1. og 2. trinn

Hedda Benedicte Isachsen
Tlf: 91701648

Inspektør spes.avd

Anne -Lise Holum

Tlf: 22726028

Adm.leder:

Inger Solli

Tlf: 90092039

Konsulent: Solveig Tømte
Førstesekretær/vikarinnkaller: Eli Beate Hovstø

Sosiallærer barnetrinn: Bente Svenskerud
Sos.ped.rådgiver ungdomstrinn: Anne Gro Isaksen
Rådgiver ungdomstrinn: Sven Atle Johannesen

BibliotekarEva Ruud

IKT-ansvarlig: Sagene Data v/ Mats Cederbrand

Vaktmester: Atle Olsen
Renholdsleder: Ravichandran Vaiththilingam
Renholdere: Indrakumar Vadivel og Jeya Tharmarajah