Ledelse og ansatte

Ledelse

Rektor

Anne Merete Laache - Tlf. 22726010 - annemerete.laache@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor

Tove Væting - Tlf. 22 72 60 11 - tove.veting@ude.oslo.kommune.no

Inspektør 4.-6. trinn

Mona Mohn - Tlf. 22 72 60 05  - mona.mohn@ude.oslo.kommune.no

Inspektør 7.-10. trinn

Siv Kristiansen - Tlf. 22 72 60 12 - siv.kristiansen@ude.oslo.kommune.no

Inspektør 1.-3. trinn/AKS leder

Marit Håberg - Tlf. 22 72 60 13 - marit.haberg@ude.oslo.kommune.no

 

 

Drawing of a city

Administrasjon

Administrativ leder

Inger Solli - Tlf 22726015

inger.solli@ude.oslo.kommune.no

 

Konsulent

Solveig Tømte - Tlf 22726008

 

solveig.tømte@ude.oslo.kommune.no

 

Førstesekretær/vikarinnkaller

Eli Beate Marcussen Hovstø Tlf 22726000

elibeatemarcussen.hovsto@ude.oslo.kommune.no

 

Drawing of a city

Administrasjon

Rådgiver u-trinn Sven Atle Johanessen -

Tlf 22726016

Sos.ped.rådgiver u-trinn Anne Gro Isaksen -

Tlf 22726021

Sosiallærer b-trinn Bente Svenskerud -

Tlf 22726014

 

Fung. vaktmester Atle Olsen - atle.olsen@ude.oslo.kommune.no

 

Bibliotekar Eva Ruud - Tlf. 22726018

 

Renholdsleder Ravichandran Vaiththilingam

 

Drawing of a city