Hovedseksjon

Språkfag og valgfag på u-trinn

Språkfag som tilbys på ungdomstrinnet:

  • Fransk (8.-10.trinn)
  • Spansk (8.-10.trinn)
  • Tysk (8.-10.trinn)
  • Norsk fordypning (8.-10.trinn)

 

Valgfag som tilbys på ungdomstrinnet:

  • Teknologi og design
  • Demokrati i praksis 
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Produksjon for scene
  • Innsats for andre 
  • Utvikling av produkter og tjenester