Språkfag og valgfag på u-trinn

Språkfag som tilbys på u.-trinnet 2018/2019:

  • Fransk (8.-10.trinn)
  • Spansk (8.-10.trinn)
  • Tysk (8. og 9.trinn)
  • Norsk fordypning (9.trinn)
  • Engelsk fordypning (10.trinn)

 

Valgfag som tilbys på ungdomstrinnet:

  • Teknologi i praksis
  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Sal og scene
  • Innsats for andre