Skolens historie

Linderud skole er den andre skolen i området. Den første Linderud skole ble etablert i 1860 og nedlagt i 1900. Over 60 år senere ble den nye store skolen bygget. På sitt største, i 1970, hadde skolen 1143 elever. Fra starten til 1975 bestod skolen også av bygget mot øst som da ble Linderud videregående skole, og senere Bjerke videregående skole.

Linderud skole er en 1–10 skole etablert i 1964 på Linderud i bydel Bjerke i Oslo. Arkitektene Christoffersen og Hvalbye tegnet skolen, som bestod av en rekke bygg kledd i rød teglstein, med byggene som inneholder Linderudhallen og Bjerke videregående skole i rekke mot øst. Skolen gjennomgikk en større ombygging og modernisering, og ble gjenåpnet 15. september 2005 av ordfører Per Ditlev-Simonsen. Utbyggingen tok fire år og kostet 190 millioner kroner.

Skolen nytter idrettshallen Linderudhallen, med Linderud svømmehall. Skolen har også tilgang til fotballbanen Linderud kunstgress, med syverbane på grus. Denne banen ligger sør for skolen over Statsråd Mathiesens vei og t-baneskinnene til Grorudbanen. På nordsiden av skolen ligger Linderud gård og Linderud senter.

Skolen har to spesialpedagogiske avdelinger, med eget fellesrom, kjøkken, aktivitetsrom og musikkrom. Skolebiblioteket er mye brukt til lekselesing, og har tilgjengelig bibliotekar fra klokken 8.30 til 15.00 hver ukedag. Skolegården er todelt, i vestre og østre. Den første tilrettelagt for barneskoleelever, og den andre for ungdomsskoleelever.