Skolens historie

På sitt største, i 1970, hadde skolen 1143 elever. Fra starten til 1975 bestod skolen også av bygget mot øst som da ble Linderud videregående skole, og senere Bjerke videregående skole.

Linderud skole er en 1–10 skole etablert i 1964 på Linderud i bydel Bjerke i Oslo. Arkitektene Christoffersen og Hvalbye tegnet skolen, som bestod av en rekke bygg kledd i rød teglstein, med byggene som inneholder Linderudhallen og Bjerke videregående skole i rekke mot øst. Skolen gjennomgikk en større ombygging og modernisering, og ble gjenåpnet 15. september 2005 av ordfører Per Ditlev-Simonsen. Utbyggingen tok fire år og kostet 190 millioner kroner.