Hovedseksjon

Skolens historie

Linderud skole er den andre skolen i området. Den første Linderud skole ble etablert i 1860 og nedlagt i 1900. Over 60 år senere ble den nye store skolen bygget.

På sitt største, i 1970, hadde skolen 1143 elever. Fra starten til 1975 bestod skolen også av bygget mot øst som da ble Linderud videregående skole, og senere Bjerke videregående skole.

Arkitektene Christoffersen og Hvalbye tegnet skolen, som bestod av en rekke bygg kledd i rød teglstein, med byggene som inneholder Linderudhallen og Bjerke videregående skole i rekke mot øst. Skolen gjennomgikk en større ombygging og modernisering, og ble gjenåpnet 15. september 2005 av ordfører Per Ditlev-Simonsen. Utbyggingen tok fire år og kostet 190 millioner kroner.