Hovedseksjon

Melding om fravær

Slik melder du fra om fravær for ditt barn:
Meldingen skal sendes senest kl. 08.00 samme dag som eleven er  fraværende.
 
Fravær via Skolemelding (app): 
Klikk på "Ny melding" > "Meld fravær".
Velg hvilket barn du skal melde fravær for. 
Velg dato/tid, trykk "Send".
 
Fravær via Skolemelding (Skoleplattform Oslo):
Logg inn i Skoleplattform Oslo og send fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
 
Deretter en SMS til kontaktlærer med fraværsgrunn.