Hovedseksjon

Mangfoldsrådgiver

 

Hei, jeg heter Ingrid Kuresha Tjugum, og er IMDis mangfoldsrådgiver ved Linderud skole. 

Mangfoldsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv, kalles det negativ sosial kontroll.

Mangfoldsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Mangfoldsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

 Du kan kontakte oss dersom du opplever:

Strenge grenser hjemme

Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker

Opplever sterkt sosialt press og forventninger

Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig

Vold, trusler eller tvang

Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje

Er bekymret for en reise til utlandet

Er etterlatt i utlandet mot din vilje

Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over

Spørsmål knyttet til seksuell legning

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet, skoleansatte og foresatte.

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll: https://www.imdi.no/nora/