Hovedseksjon

Hjemsending og gå-hjem-rutiner:

AKS logo grønn

Hjemsending og gå-hjem-rutiner:

Vi oppfordrer foresatte til å lage faste gå-hjem-tider for de som ikke blir hentet. Da er det forutsigbart både for dere, oss og ikke minst elevene.

Det blir enklere å tilrettelegge aktiviteter for elevene og vi får gjennomført de aktivitetene som står på ukeplanen.

Vi sender ut påmelding til de forskjellige aktivitetene, på disse aktivitetene er det: bindende påmelding.

Man kan ikke hente elevene i gratis kjernetid hvis de er meldt på en aktivitet. Vi ønsker at elevene skal delta i de aktivitetene vi har på AKS, derfor har vi laget dette skjemaet med kjernetider.

OBS: Det er en ny regel i forhold til henting av små søsken: De som henter må være 12 år( eller fyller 12 det året) barna som henter må være registret på hjemsendingsskjema. Vi forholder oss til hjemsendingsskjema, hvis det er en forandring må det sendes en sms til basetlf innen kl 12.00.

Kjernetider:

Gratis kjernetid skoleåret 2022-2023.PNG