Hovedseksjon

Familieveileder

E-post: annika.ekstedt@bbj.oslo.kommune.no
Tlf: 902 67 637

Dette er et lavterskel tilbud, du trenger ingen henvisning.

Oppgaver er bl.a:

  1. Råd
  2. Opplysning
  3. Familieveiledning både enkelt familie og gruppeveiledning
  4. Målet er å styrke foreldrekompetansen «God nok foreldre»
  5. ICDP Kurs (grupper)
  6. COS-P Kurs (grupper og enkelt familie)