Eksamen

Om eksamen

 

Oppgavene til skriftlig eksamen utarbeides av Utdanningsdirektoratet og sensureres av eksterne sensorer. Elevene kommer opp i ett fag til skriftlig eksamen på 10. trinn. Fagene det trekkes mellom er norsk, matematikk og engelsk

 

Datoer 2019

 

Utdanningsdirektoratet har fastsatt datoer for eksamen våren 2019. Disse finner du nederst på siden.

 

Mer om eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

 

Muntlig eksamen

 

Oppgavene til muntlig eksamen utarbeides av faglærer. Elevene blir sensurert av en ekstern sensor. Elevene trekkes ut til ett fag til muntlig eksamen. Fagene det trekkes mellom er: norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk, språklig fordypning, samfunnsfag, RLE og naturfag.

 

 

Tilrettelegging av eksamen

 

Elever med allergier eller andre plager kan søke om å få utvidet tid til eksamen (frist 21. april). Skolen kan gi inntil 2 timer utvidet tid. Legeerklæring må legges ved søknaden.

 

Spørsmål om eksamen kan rettes til undervisningsinspektør Eirik.Cederbrand@ude.oslo.kommune.no

 

 For mer info:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/eksamen-i-grunnskolen/