Eksamen

Skriftlig eksamen

Oppgavene til skriftlig eksamen utarbeides av Utdanningsdirektoratet og sensureres av eksterne sensorer. Elevene kommer opp i ett fag til skriftlig eksamen på 10. trinn. Fagene det trekkes mellom er norsk, matematikk og engelsk

Datoer 2020

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.

 

Spørsmål vedr. eksamen sendes til eirik.cederbrand@ude.oslo.kommune.no

 

Les mer om avlyst eksamen for våren 2020:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

 

 

Muntlig eksamen

Oppgavene til muntlig eksamen utarbeides av faglærer. Elevene blir sensurert av en ekstern sensor. Elevene trekkes ut til ett fag til muntlig eksamen. Fagene det trekkes mellom er: norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk, språklig fordypning, samfunnsfag, RLE og naturfag.

Tilrettelegging av eksamen

Elever med allergier eller andre plager kan søke om å få utvidet tid til eksamen. Skolen kan gi inntil 2 timer utvidet tid. Legeerklæring må legges ved søknaden.

Spørsmål om eksamen kan rettes til undervisningsinspektør Eirik.Cederbrand@ude.oslo.kommune.no

For mer informasjon om eksamen, se Oslo kommunes nettsider