Eksamen

Om eksamen

 

Oppgavene til skriftlig eksamen utarbeides av Utdanningsdirektoratet og sensureres av eksterne sensorer. Elevene kommer opp i ett fag til skriftlig eksamen på 10. trinn. Fagene det trekkes mellom er norsk, matematikk og engelsk

 

Datoer 2018

 

Utdanningsdirektoratet har fastsatt datoer for eksamen våren 2018. Disse finner du nederst på siden.

 

Mer om eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

 

Muntlig eksamen

 

Oppgavene til muntlig eksamen utarbeides av faglærer. Elevene blir sensurert av en ekstern sensor. Elevene trekkes ut til ett fag til muntlig eksamen. Fagene det trekkes mellom er: norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk, språklig fordypning, samfunnsfag, RLE og naturfag.

 

 

Tilrettelegging av eksamen

 

Elever med allergier eller andre plager kan søke om å få utvidet tid til eksamen (frist 21. april). Skolen kan gi inntil 2 timer utvidet tid. Legeerklæring må legges ved søknaden.

 

Spørsmål om eksamen kan rettes til undervisningsinspektør Eirik.Cederbrand@ude.oslo.kommune.no

 

 

Skriftlig avgangsprøve

 

Onsdag 09. mai kl 09.00: Opplysning om trekkfag. Elevene får beskjed om hvilket fag de kommer opp i til skriftlig eksamen.

 

 Tirsdag 15. mai: Forberedelsesdag i matematikk

 

Onsdag 16. mai: Eksamen i matematikk

 

Torsdag 24. mai kl 09.00: De som har kommet opp i engelsk får tilgang til forberedelsesmateriell

 

Fredag 25. mai: Eksamen i engelsk

 

Mandag 28. mai kl 09.00: De som har kommet opp i norsk hovedmål og norsk sidemål får tilgang til forberedelsesmateriell

 

Tirsdag 29. mai: Eksamen i norsk hovedmål

 

Onsdag 30. mai: Eksamen i norsk sidemål

 Elever som er fritatt for opplæring eller vurdering i norsk sidemål møter og skriver på norsk hovedmål.

 

 

 

Muntlig avgangsprøve

 

Datoer for muntlig avgangsprøve våren 2018:

Trekk muntlig: 15. juni

Forberedelsesdag: 18. juni

Eksamen: 19. juni

 

 

 For mer info:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/eksamen-i-grunnskolen/