Eksamen

Årets eksamener er som følger:

 

Eksamen skriftlig vår 2018:

Matematikk-eksamen: 16.mai

 

Engelsk forberedelsesdag: 24.mai

Engelsk-eksamen: 25.mai

 

Norsk forberedelsesdag: 28.mai

Norsk hovedmål-eksamen: 29.mai

Norsk sidemål-eksamen: 30.mai

Norsk-eksamen for elever med fritak fra sidemål: 30.mai

 

Eksamen muntlig vår 2018 (pulje 2):

Opplysning fag: 13.juni/15.juni

Forberedelsesdag: 14.juni/18.juni

Eksamensdag: 15.juni/19.juni

rets eksamener er som følger:

 

For mer info:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/eksamen-i-grunnskolen/