Åpningstider

Vi holder åpent fra kl fra kl. 07.30-17.00. Dette gjelder alle virkedager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften. Vi har også heldagsåpent på hverdager under skolens fridager.

Vi holder åpent i alle skolens ferier bortsett fra juli med åpningstid fra kl. 07.30-17.00.

Har barnet ditt gratis halvdagsplass kan det gå på AKS 12 timer jevn fordelt i uka og 2 hele dager i ferier. Se periodeplaner eller spør oss om du er usikker på når gratis kjernetid slutter

Åpningstider

Aktivitetsskolen er åpen i skolens fridager untatt:

  • hele juli
  • offentlige fridager og helligdager
  • julaften og nyttårsaften