Åpningstider

Aktivitetsskolen holder åpent nesten hver dag hele året med åpningstid fra kl. 07.30-17.00.

Vi holder åpent i alle skolens ferier bortsett fra juli med åpningstid fra kl. 07.30-17.00.

Har barnet ditt halvdagsplass kan det gå på AKS 12 timer jevn fordelt i uka og 2 hele dager i ferier.