Hovedseksjon

Om AKS Linderud

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

 

På Aktivitetsskolen på Linderud har vi ca.160 barn som blir passet godt på av våre 17 ansatte.

Vi har utarbeidet et godt og variert tilbud av læringsstøttende aktiviteter, som blir ledet av engasjerte og motiverte baseledere og assistenter.

Linderud Aks er opptatt av god struktur og forutsigbarhet, god kommunikasjon med våre foresatte, men mest av alt: trygge, omsorgsfulle og lyttende voksne som ser hver enkelt elev og dens behov. Vårt største fokus er at alle skal trives på AKS.

Aktivitetsskolen driftes i henhold til Rammeplanen som skal sikre et godt tilbud til våre elever.

 

 

Informasjon fra AKS:

Vi er opptatt av å finne gode og praktiske løsninger som gjør at foresatte kan vite hva elevene gjør på Aktivitetsskolen. Vi holder foresatte informert ved å bruke disse tjenestene:

  • Portalen (Skolemeldings-appen)
  • Infotavle ved basen
  • Facebook (bilder av elevene)

Styrende dokumenter