Hovedseksjon

Om AKS Linderud

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktiviteter

AKS har et allsidig tilbud av læringsstøttende aktiviteter til barna. Vi holder til trinnvis på 1.-4. trinn og vi benytter oss av skolens mange spennende rom som: mat og helse, sløydrom, fredsrommet og aulaen.

Uteområdet innbyr til allsidig lek og fysisk aktivitet med fotball- og dødballbane, husker, klatrestativ, klatrevegg og glimrende forhold for sparkesykler på sommeren.

Vi har flotte paradis, tallinjer og bokstavbokser på asfalten som bidrar til læring.

I tillegg har vi Lillomarka som nærmeste nabo,som vi bruker mye i ferier og på fridager. Vi utforsker mange flotte turperler og spennende stier. 

Hjemsending og gå-hjem-rutiner:

Vi oppfordrer foresatte til å lage faste gå-hjem-tider for de som ikke blir hentet. Da er det forutsigbart både for dere, oss og ikke minst barna. Det vil bli enklere å tilrettelegge aktiviteter for elevene og barna får en forutsigbar hverdag.

Vi ønsker at barna skal få fullføre aktiviteter og ber dere derfor om å ha faste tider etter aktivitet.

 

Mat på AKS

Vi har matservering 4 ganger i uken, på tirsdager er det matpakkedag. Det er derfor fint om barna har med ekstra matpakke den dagen.

Oppdatert meny finner dere under mat på Aks.

AKS skal kjennetegnes ved

  • Å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • Å være en alternativ læringsarena, som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart

Temaområder på AKS Linderud

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet 
  • Mat og helse

 

Gratis deltidsplass

For alle elever på 1-4.trinn har vi gratis deltidsplasser. Vi har også heltidsplasser til sterkt reduserte priser. Det er kun lov å endre fra heltid til deltidsplass to ganger i året, 1 august og 1.januar. Kontakt AKS om du har spørsmål.

 

Styrende dokumenter