Om AKS Linderud

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktiviteter

AKS har et allsidig tilbud av læringsstøttende aktiviteter til barna. Vi holder til trinnvis på 1.-4. trinn og vi benytter oss av skolens mange spennende rom som: mat og helse, sløydrom, fredsrommet og aulaen.

Uteområdet innbyr til allsidig lek og fysisk aktivitet med fotball- og dødballbane, husker, klatrestativ, klatrevegg og glimrende forhold for sparkesykler på sommeren.

Vi har flotte paradis, tallinjer og bokstavbokser på asfalten som bidrar til læring.

I tillegg har vi Lillomarka som nærmeste nabo,som vi bruker mye i ferier og på fridager. Vi utforsker mange flotte turperler og spennende stier. 

Hjemsending og gå-hjem-rutiner:

Vi oppfordrer foresatte til å lage faste gå-hjem-tider for de som ikke blir hentet. Da er det forutsigbart både for dere, oss og ikke minst barna. Det vil bli enklere å tilrettelegge aktiviteter for elevene og barna får en forutsigbar hverdag.

Vi ønsker at barna skal få fullføre aktiviteter og ber dere derfor om å ha faste tider etter aktivitet.

Av og til skjer det uforutsette ting som T-bane stopp, trafikk-kaos, barnet skal besøke en venn eller lignende. Da sender dere en sms eller epost til basetelefonen eller sender en lapp med barnet.

 

Mat på AKS

Linderud AKS er svært stolte av sitt mattilbud. Vi serverer mat fire dager i uken og mye av maten er laget fra bunnen av. Dette skal ikke være en middagserstatning. Vi prøver å ha en meny som er næringsrik og ikke inneholder for mye sukker. Vi tilbereder ikke svinekjøtt eller halal. Vi prøver alltid å tilby tilsvarende mat til allergikere, vegetarianere og lignende. 

AKS skal kjennetegnes ved

  • Å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • Å være en alternativ læringsarena, som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart

Temaområder på AKS Linderud

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet 
  • Mat og helse

 

Gratis deltidsplass

For alle elever på 1-4.trinn har vi gratis deltidsplasser. Vi har også heltidsplasser til sterkt reduserte priser. Det er kun lov å endre fra heltid til deltidsplass to ganger i året, 1 august og 1.januar. Kontakt AKS om du har spørsmål.

 

Styrende dokumenter