Hovedseksjon

Tilbud til elevene på u-trinn

  • Ekstra naturfagkurs på 8.trinn (etter skoletid på tirsdager)
  • Ekstra matematikk-kurs på 9.trinn (før skoletid på fredager)
  • Ekstra matematikk-kurs i to storefri per uke for 8.-10.trinn
  • Tre dagers vinterferieskole i uke 8 for 9. og 10.trinn (matematikk og norsk)
  • To dagers eksamenskurs i matematikk og norsk (10.trinn) før skriftlig eksamen
  • Talentsatsing i matematikk
  • Forsering av diverse fag på Bjerke vgs
  • Leksehjelp med faglærere på 8.-10.trinn (minimum en time per gruppe/per trinn)
  • Prøvemuntlig 10. trinn (tre dager i uke 12)
  • Arbeidstreningsuke 9. trinn (tre dager, uke 12)