Gratis skolefrukt til alle elver på ungdomstrinnet!

Skolefrukt

Alle elever på ungdomstrinnet i Osloskolen får gratis skolefrukt to dager per uke. Tiltaket er et prøveprosjekt frem til våren 2021. Ordningen starter på Linderud skole 29.01.

Frukten leveres to dager i uken; tirsdag og torsdag.

 Det er Byrådet som har besluttet å innføre gratis skolefrukt i Oslo fra 2019 som et folkehelsetiltak. Tiltaket har fått tilslutning i bystyret.