Hovedseksjon

Gratis Aks etter skoletid

Gratis kjernetid

Hvem får gratis deltidsplass?

Alle på 1.-4.trinn på Linderud skole 

 

Målet med ordningen

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

 

Målet med å innføre et gratis AKS-tilbud for alle skolestartere er:

  • Å styrke elevenes språkferdigheter
  • Å øke deltakelsen i AKS
  • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud