Kontakt oss

Gutt og jente illustrasjon

AKS-leder:
Marit Håberg
Epost: marit.haberg@ude.oslo.kommune.no

1. trinn- base 1:
Anne Lise
Tlf: 90 53 99 74
Epost: annelise.hille@ude.oslo.kommune.no 

2. trinn- base 2:
Siv
Tlf: 90 54 47 89
Epost: siv.wangensteen-haugen@osloskolen.no

3. trinn- base 3:
Emil
Tlf: 90 54 93 16
Epost: emil.markussen@osloskolen.no

4. trinn- base 4:
Marte
Tlf: 90 53 15 25
Epost: marte.irgens@osloskolen.no

Gruppe 1,2 og 3:
Lotta
Tlf: 22 72 60 22
Epost: lotta.nilsson@osloskolen.no

Besøksadresse:
Statsråd Mathiesens vei 27, 0594 Oslo
Postadresse: P.b. 34 Linderud, 0517 Oslo