Kontakt oss

Gutt og jente illustrasjon

AKS-leder:

Marit Håberg

Epost: marit.haberg@ude.oslo.kommune.no

 

1. trinn- base 1:

Anne Lise

Tlf: 90 53 99 74

Epost: annelise.hille@ude.oslo.kommune.no 

2. trinn- base 2:

Siv

Tlf: 90 54 47 89

Epost: siv.wangensteen-haugen@osloskolen.no

3. trinn- base 3:

Emil

Tlf: 90 54 93 16

Epost: emil.markussen@osloskolen.no

4. trinn- base 4:

Marte

Tlf: 90 53 15 25

Epost: marte.irgens@osloskolen.no

Gruppe 1,2 og 3:

Lotta

Tlf: 22 72 60 22

Epost: lotta.nilsson@osloskolen.no

 

Besøksadresse:

Statsråd Mathiesens vei 27, 0594 Oslo

Postadresse: P.b. 34 Linderud, 0517 Oslo