Driftsstyret

  • Å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
  • Påse at skolen driver skolebasert vudering
  • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet
  • Det er ikke Driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner

 

Bystyret har vedtatt et eget reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre. Reglementet inneholder bestemmelser om hvilke oppgaver et driftsstyre har. Les mer om Driftsstyrer på Utdanningsetatens nettside https://ude.intranett.oslo.kommune.no/skoleadministrasjon/rad-og-utvalg/driftsstyrene/

 

Kontaktinformasjon Driftstyret 2021/22

​ 

Medlemmer

Navn

Epost

Politiker/leder (R)

Ibrahim Abdirashid Ousman

luraio@hotmail.com

Politiker (A)

Stine-Marie Nilsen

Stine-ni@online.no

Politiker (SV)

Siv Marit Lethigangas

Sivmle@online.no

Forelder

Anne Sørlie Lyth

Anne.s.lyth@gmail.com

Forelder

Darija Fabijanovic

Darijas.f@gmail.com

Ansatt

Kristine Syvertsen Berg

Kristine.berg@osloskolen.no

Ansatt

Inger Solli

Inger.solli@ude.oslo.kommune.no

Elev

Samira Perhad Hauge

Sahaa045@osloskolen.no

Elev

Yousef Ayad Kadir

Jokaa015@osloskolen.no

 

 

Varamedlemmer

Navn

Epost

Politiker (A)

Torstein Winger

Torstein.winger@gmail.com

Politiker ( R )

Yoran Sandanger

Yoran.sandanger@gmail.com

Politiker (SV)

Espen Thorud

durohte@gmail.com

Forelder

Selma Jugo

Selma.jugo@gmail.com

Ansatt

Anne-Lene Nordanger

Annoa015@osloskolen.no