Driftsstyret

  • Å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
  • Påse at skolen driver skolebasert vudering
  • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet
  • Det er ikke Driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner

 

Bystyret har vedtatt et eget reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre. Reglementet inneholder bestemmelser om hvilke oppgaver et driftsstyre har. Les mer om Driftsstyrer på Utdanningsetatens nettside https://ude.intranett.oslo.kommune.no/skoleadministrasjon/rad-og-utvalg/driftsstyrene/

Driftsstyrets medlemmer:

Leder: Ibrahim Abdirashid Ousman (R)

Stine-Marie Nilsen (A)

Siv Marit Lethigangas (SV)

Anne Sørlie Lyth (FAU)

Kristine Syertsen Berg (ansatt)

Inger Solli (ansatt)

Vararepresentanter:

Torstein Winger (A)

Yoran Sandanger (R)

Espen Thorud (SV)

Darija Fabijanovic (FAU)

Anne-Lene Nordanger (ansatt)