Driftsstyret

  • Å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
  • Påse at skolen driver skolebasert vudering
  • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet
  • Det er ikke Driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner

 

Bystyret har vedtatt et eget reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre. Reglementet inneholder bestemmelser om hvilke oppgaver et driftsstyre har. Les mer om Driftsstyrer på Utdanningsetatens nettside https://elevombud.no/elev/rettigheter-i-offentlig-skole/reglement-for-driftsstyrene-i-oslo-skolen/

 

FAU-representanter i Driftsstyret

Leder: Siv Marit Lethigangas (periode 01.01.18-31.12.19), sivmle@online.no, tlf. 480 94 604 

Nestleder: Anne Sørlie Lyth (periode 01.01.18-31.12.19), anne.s.lyth@gmail.com, tlf. 414 00 625