Hovedseksjon

Driftsstyret

  • Å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
  • Påse at skolen driver skolebasert vudering
  • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet
  • Det er ikke Driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner

 

Bystyret har vedtatt et eget reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre. Reglementet inneholder bestemmelser om hvilke oppgaver et driftsstyre har. Les mer om Driftsstyrer på Utdanningsetatens nettside https://ude.intranett.oslo.kommune.no/skoleadministrasjon/rad-og-utvalg/driftsstyrene/

 

Kontaktinformasjon Driftstyret

​ 

Medlemmer

Navn

Epost

Politiker/leder (A)

Tina Espejord (leder)

tina.espejord@gmail.com 

Politiker (SV)

Helene Bakkland

helenebakk@gmail.com 

Politiker (FrP)

Jørn Kveseth

jornkveseth@gmail.com 

Forelder

Darija Fabijanovic

(nestleder)

Darijas.f@gmail.com

Forelder

Marte Synnøve Høvik

martehovik@live.no

Ansatt

Kristine Syvertsen Berg

Kristine.berg@osloskolen.no

Ansatt

Inger Solli

Inger.solli@osloskolen.no

Elev

Rayann Mahad

 

Elev

Ilhaam Nuradin

 

 

 

Varamedlemmer

Navn

Epost

Politiker (SV)

Oda Sjøvoll

oda.sjovoll@gmail.com 

Politiker ( A )

Antoanela Pettersen

antoanelapeterscu@gmail.com 

Politiker (H)

Gunnar Larne

gunnarlarne@gmail.com 

Forelder

Cathrin Aicha Mbarki

ibux_06@hotmail.com

Ansatte

Anne-Lene Nordanger

Eirik Amundsen

Anne-lene.nordanger@osloskolen.no

eirik.amundsen1@osloskolen.no