Elevrådet

Fra basisgruppene velges en tillitsvalgt og en vara. På første elevrådsmøte om høsten velges et styre som består av leder, nestleder og sekretær. I tillegg velges to skolemiljørepresentanter. Minst en av disse møter i AMU og skal representere elevenes rettigheter til et godt fysisk og psykisk skolemiljø.

Elevrådets oppgaver er å være elevenes talerør ovenfor skolens ledelse og ansatte. Tillitsvalgte tar med seg innspill til saker fra basisgruppa si og fremmer disse i elevrådet. Sekretær kaller inn og skriver referat fra møtene, og tillitsvalgte bringer sakene tilbkake til basisgruppa.

To representanter fra elevrådet sitter også i skolens Drifsstyre. Dette er i år Sofian i 8B og Mehdi i 10C.

 

I Samarbeidsutvalget (SMU) sitter Eren fra 8. trinn, Edon fra 9. trinn og Yasmin fra 10. trinn.

 

Elevrådet for skoleåret 2016/2017 består av:

Leder: Maryan i 10A

Nestleder: Ali D i 10C

Referent: ikke valgt

7A: Ali, Kishani

7B: Emir, Malaika

7C: Moeez, Shehroz

8A: Eren, Hannah

8B: Sofian, Bana

8C: Mirna, Rithik

9A: Hanad, Mehdi

9B: Kawtar, Musa

9C: Edon, Awaz

10A: Hamad, Sakitha

10B: Omar, Yasmin

10C: Ali D, Mehdi

 

 

 

 

Elevrådet

Faste punkter i elevrådets årshjul er:

 • Valg av representanter og konstituering august/september
 • Elevrådet på ungdomstrinnet har en avtale med
  Plan Norge hvor vi har en årlig innsamling/aksjon for San-folket i
  Zimbabwe. San-folket er urbefolkning i Zimbabwe som lever i ekstrem fattigdom.
  Linderud skole jobber for å bidra til å gi San-folket tilgang til rent vann
  gjennom å bygge en brønn.
 • 3- 4 elevrådsrepresentanter deltar på elevrådskonferanse for hele Oslo
 • Planlegging og gjennomføring av skoleball, som tradisjonelt avholdes i januar
 • Evalering av elevundersøkelsen og diskusjon av tiltak for forbedringer
 • Jevnlige innspill om Olweus-arbeidet og fokus på en mobbefri, inkluderende skole.
Drawing of a city