Hovedseksjon

Byomfattende avdeling

AKS Pluss er inndelt i 2 grupper i samsvar med skolen, for å sikre et helhetlig skole- og AKS tilbud. AKS Pluss bruker de samme lokalene som skolen og er en forlengelse av skoledagen. Skolen og AKS Pluss samarbeider tett og har ukentlig møter på tvers av alle gruppene.

Hovedområder:

Vi vektlegger trygghet, forutsigbarhet, struktur og det at våre elever trives på AKS Pluss er vårt aller fremste mål.

Vi bruker alternativ og supplerende kommunikasjon som tegn til tale, symwriter, podbøker og andre tekniske hjelpemidler.

AKS Pluss driftes i henhold til rammeplan for Aktivitetsskolen og individuell plan som skal sikre et godt tilbud til våre elever. Vi planlegger ukentlige aktiviteter ut ifra rammeplanens fire satsningsområder:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling            
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Mat og helse


Åpningstider:

AKS Pluss har åpent etter skoletid fra elevene slutter på skolen til kl. 16.00. I ferier og heldagsåpne dager har vi åpent fra kl 08.00–16.00.

Det er ikke skolekjøring i ferier, det er da foresattes ansvar å ordne med transport og evt. ledsager disse dagene.

Kontakt oss

Baseleder:

Kine Vik

Tlf: 90660684

Epost: kine.vik@osloskolen.no

Søke om Aks plass

Søknadsskjema finner du på Oslo kommunes nettsider

For å søke forutsetter det at eleven har fått skoleplass på Linderud skole.

For elever på 8. – 10. trinn er det bydelen eleven tilhører, som beslutter om eleven skal benytte seg av AKS tilbudet der eleven har skoleplass. Foresatte sender inn søknadsskjema til AKS og så er det baseleder som kontakter respektive bydel. Søknadsfristen er 1. mai.