Vitnemål

Elevene får utstedt vitnemål når de har fullført grunnskolen i 10. klasse. Vitnemålsutdelingen er en fin seremoni og avslutning for 10. trinn. Denne gjennomføres vanligvis nest siste skoledag.

 

Har du mistet vitnemålet ditt eller av annen grunn trenger et nytt kan du kontakte skolen per telefon 22 72 60 00 eller epost linderud@ude.oslo.kommune.no

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/vitnemal/