Følger du oss på Facebook?

Linderud på facebook

Facebooksiden blir oppdatert med bilder og historier fra hverdagen vår både på skolen og på AKS.

Lik oss da vel!