Utleie og utlån av skolens lokaler

Forskriften om utlån og utleie av skolelokaler, og andre kommunale lokaler, til frivillig organisasjoner er vedtatt med hjemmel i kommunelovens §6. Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes gjennom den årlige budsjettbehandlingen i bystyret.

Ordningen skal bidra til at frivillige organisasjoner sikres tilgang til kommunale lokaler gratis eller til selvkost, etter skoletid og på tidspunkter hvor kommunen ikke har behov for å disponere lokalene til egen virksomhet.

Under ligger en rekke dokumenter som kan være til hjelp i denne prosessen, blant annet en standard leiekontrakt, priser og søknadsskjema

Forskrift og skjemaer

 

Søknad om leie:  Søknadsskjema (pdf) fylles ut og sendes til elibeatemarcussen.hovsto@ude.oslo.kommune.no