Linderud skole er nå miljøsertifisert!

Logo miljøfyrtårn

Oslo kommune er kåret til Europeisk miljøhovedstad 2019. I den forbindelse skal alle skoler i Oslo kommune bli miljøfyrtårn-sertifisert.

Linderud skole har høstet 2018 jobbet for å oppfylt kravene til sertifiseringen, og på slutten av året kom invitasjonen fra Oslo rådhus om deltakelse på Julekonferanse og utdelig av nye miljøfyrtårndiplomer i kommunen. Fra Linderud skole deltok Maryam  Mahamed Kahiye (elev 8. trinn), admin.leder Inger Solli og assisterende rektor Marit Håberg (miljøleder).

Linderud skole vil i løpet av våren 2019 få utdelt merkede kasser til alle klasserom. Det skal være enkelt å kildesortere.

I praksis så betyr miljøsertifiseringen at det skal legges til rette for kildesortering og vi skal redusere mengder restavfall og energibruk. Dette skal gi elevene gode holdninger og miljøbevissthet som de tar med seg vider i livet.

Ytterligere informasjon om Stiftelsen Mijøfyrtårn: