Hovedseksjon

Utleie og utlån av skolens lokaler

Forskriften om utlån og utleie av skolelokaler, og andre kommunale lokaler, til frivillig organisasjoner er vedtatt med hjemmel i kommunelovens §6. Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes gjennom den årlige budsjettbehandlingen i bystyret.

Ordningen skal bidra til at frivillige organisasjoner sikres tilgang til kommunale lokaler gratis eller til selvkost, etter skoletid og på tidspunkter hvor kommunen ikke har behov for å disponere lokalene til egen virksomhet.

Søknadsfrist 1. juni og 1. november  

Søknadsfristen for høstsemesteret eller for hele skoleåret er 1. juni. Søknadsfristen for vårsemesteret er 1. november. Låne- og leietakere som allerede har avtale om sesonglån/-leie ved skolen vil bli prioritert ved tildeling.

Du kan også søke om lån/leie av skolelokaler til enkeltstående arrangementer. 

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider

 

Søknad om leie:  Søknadsskjema (pdf) fylles ut og sendes til på mail til postmottak@osloskolen.no Merk "Linderud skole" i emnefeltet.