Bruk SkoleSMS!

Skolesms

Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom hjem og skole.

Vi oppfordrer foresatte til å sende SMS til skolen ved f.eks. sykefravær. Det gjøres på følgende måte:

LID (klasse)(tekst) til 417 16 112

Meldingen går da direkte til kontaktlærers epost.