Innskriving av skolestartere         høsten 2020

Gutt og jente, med skoleelementer

Tirsdag 17. desember kl. 17.00-19.00
Onsdag 18. desember kl. 09.00-15.00

Innskrivingspapirene sendes i posten og dere må ta med ferdig utfylt skjema når dere kommer til skolen.

Skjemaet leveres på kontoret, inngang 1.