Gave fra Sparebankstiftelsen!

Gave fra Sparebankstiftelsen

Elevrådet søkte tidligere i år om midler til å friske opp skolegården. Linderud skole var så heldige å få tildelt 50.000 kroner fra Sparebankstiftelsen. Leder Sara Mai fra 10.trinn og nestleder Salman fra 5.trinn tok gledelig i mot den flotte gaven i dag. Pengene skal brukes på utstyr og leker som kommer alle elevene til gode.

Tusen takk!