Hovedseksjon

Velkommen til førskoledager på Linderud skole!

Jenter i klasserom

Snart skal du begynne på skolen og det er spennende og nytt!

Vi inviterer kommende 1. trinns elever til førskoledager 1. og 2. juni (barnehagene informerer hvilken dag som er aktuell for hvert barn).

Tid: 09.00-12.00

Møt opp i skolegården, inngang J

Ha med klær som du også kan være ute i. Vi skal ha friminutt!

Mamma og/eller pappa følger deg til skolen som begynner kl. 09.00, og henter deg når skoledagen er over kl. 12.00.

Vi gleder oss til å møte deg!