Foreldremøte 5.- 7. trinn 11.12. kl. 17.30.

rikt

Velkommen til FORELDREMØTE mandag    11.12.17 kl. 17.30 i Linderud skoles aula

 Linderud skole og Rikt inviterer til foreldremøte. Agenda for møtet er pedagogisk bruk av iPad i læringsarbeidet.

 

RIKT vil fortelle om pedagogisk bruk av digitale verktøy i læringsarbeidet og om opplæringen som elever og de ansatte i skolen er med på. I over 90 kommuner rundt om i Norge har RIKT levert opplæring, og de vil med dette dele deres erfaringer om bruk av iPad som et verktøy for økt læring i skolen

 RIKT vil gjennomføre en kort opplæring av foreldre og foresatte i bruk av ulike verktøy på iPad. Det er derfor viktig at dere tar med elevenes iPad til kurset. På denne måten vil dere få innblikk i samt praktisere de ulike verktøyene som barnet vil komme til å benytte seg av, både på skolen i læringsarbeidet og hjemme i forbindelse med leksene.

 Avslutningsvis vil det gis rom for eventuelle spørsmål, hvor ledelsen og Rikts veiledere er tilgjengelige for å besvare disse.

 

For å planlegge de praktiske rammene rundt gjennomføring av møtet er vi avhengig av å vite hvor mange som kommer. Vi ber derfor om at svarslipp under fylles ut og returneres innen torsdag 07.12.17

"…………………………………………………………………………………………………

Sett kryss for ønsket alternativ:

 

Ja jeg/vi ønsker å delta på foreldremøtet den 11.12.17. Fra oss kommer ……antall personer.

 

Nei, jeg/vi kommer ikke på dette møtet

 

Jeg er foresatt for elev, navn………………………… i klasse …......

 

Foresattes underskrift:……………………………………………