Besøksdag i spesialgruppen

blyant

Linderud skole er en 1 – 10 skole som har spesialgrupper for elever med autisme og elever med psykisk utviklingshemming.

Slik det ser ut nå har vi kun 2 ledige plasser for elever autisme for skoleåret 2018-19, - fortrinnsvis ungdomsskoleelever med tanke på gruppesammensetning. Ingen plasser ledig for elever med psykisk utviklingshemming.

 Besøksdager: Torsdag 26.10 fra kl. 10.15 – 11.00 eller fra kl. 11.15 – 12.00.

Samme tidspunkt gjelder også torsdag 09.11.

Inngang vis a vis parkeringsplassen, - bygg 10 på Linderud skole.

Velkommen!

 

 Vennlig hilsen

 

 Anne Lise Holum                                                    Lotta Nilsson

Avd.leder for spes.gruppene                               Baseleder, spesialAKS

 

 Mailadresse: anne.lise.holum@ude.oslo.kommune.no