Samarbeid skole-hjem

Les mer om Oslo kommunes egne retningsliner for hvordan et godt samarbeid skal være:

 samarbeid_skole-hjem_interactive.pdf