Permisjonsreglement

Informasjon om permisjonsreglementet finnes på Oslo kommunes nettside.

Før det søkes om permisjon bes det om at reglene leses.

Her søker du skolefri: Søknad om permisjon fra opplæringa.pdf NB! Ferdig utfylt skjema sendes enten pr. post eller epost.