Permisjonsreglement

Du finner mer informasjon om permisjonsreglementet på Oslo kommunes nettside.

Før du søker om permisjon for ditt barn, ber vi om at du leser reglene.

Her finner du Søknad-om-fri-fra-opplæring.pdf NB! Ferdig utfylt skjema sendes enten pr. post eller epost.