Permisjonsreglement

Før du søker om permisjon for ditt barn, ber vi om at du leser reglene på Oslo kommunes nettside.

 

Her finner du Søknad-om-fri-fra-opplæring.pdf NB! Ferdig utfylt skjema sendes enten pr. post eller epost til Utdanningsetaten;

Oslo kommune Utdanningsetaten. P.b. 6532 Etterstad, 0602 Oslo.

epost: Postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk emnefeltet med skolens navn.