Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk

MIR

MiR er et nettverk av og for familier med forskjellig bakgrunn. Med et multikulturelt blikk, bidrar MiR med informasjon, rådgivning og støtte i saker om barnehage, skole, familieliv og samfunnslivet.

MiRs visjon er å være brobyggere mellom foreldre, barn, unge og storsamfunnet med økt livsmestring, gjensidig forståelse og likeverdig deltakelse for alle som resultat. Organisasjonen er politisk uavhengig og livssynsnøytral.

Arbeidet med å etablere de første MiR-gruppene startet i 2002. I dag holder MiR på med flere prosjekter og hovedfokuset ligger på dyktiggjøring av foreldre, barn og unge i møtet med barnehage, skole og samfunnslivet for øvrig.

Linderud er MiRs største satsning og på mange måter er forbilde for virksomheten i MiR. Her jobber foreldre på tvers av språk, religion og kultur mot samme mål: ”å skape en god skole for alle barn”. En av suksessfaktorene her har vært at skolens personale; lærere og administrasjon involverer seg og deltar i MiRs møter og planlegging av aktiviteten.

Foreldrene setter stor pris på at skolen er åpen og tilgjengelig til bruk på kveldene. En foreldrekoordinator er ansatt i 20 % stilling for å følge opp aktiviteter på skolen. Aktivitetene MiR arrangerer på Linderud er leksehjelp, med støtte fra Utdanningsetaten, yoga og zumba for kvinner, og aktiviteter for barn, med støtte fra Bydel Bjerke, og svømming for mødre og barn, med støtte fra Gjensidigestiftelsen. I tillegg arrangerer MiR ulike kurs og temamøter, for eksempel om utdanningsvalg, barnevern, skole-hjem samarbeid.

Skole–hjem-koordinatororen:

 • har som jobb å ivareta hele familien og samarbeider med de ulike støtteapparat rundt, slik at barna  skal ha det godt og trygt.
 • kan gi veiledning, når ting blir vanskelig hjemme, eller du trenger noen å prate med.
 • ha en uformell samtale, hvis man har hatt en dårlig dag.
 • kan tilby hjelp til å forstå diverse informasjon, fylle ut skriv og skjemaer, søknader og lignende.
 • kan bistå ved mekling mellom barn-foreldre.
 • kan følge opp utfordringer knyttet til fravær og forsentkomming.
 • hjelpe til ved disiplin- og/eller atferdsvansker på skolen.
 • støtte ved forandring i familiesituasjoner, ved fraflytting, dødsfall, sykdom.
 • kan hjelpe ved kommunikasjons problemer hjemme.
 • kan arrangere:
  • Aktiviteter for familien, f.eks; familielæring
  • Temakvelder
 • jobber sammen med lærere, sosiallærere og ledelsen på skolen, og kan eventuelt henvise videre ved behov.

Nysgjerrig på hvilke aktiviteter MIR tilbyr? brev om mir aktiviteter 2018.pdf