Språkfag og valgfag på u-trinn:

Språkfag som tilbys på u.-trinnet 2017/2018:

Fransk (8.-10.trinn)

Spansk (8.-10.trinn)

Tysk (8. og 10.trinn)

Norsk fordypning (8.trinn)

Engelsk fordypning (9. og 10.trinn)

 

Valgfag som tilbys på ungdomstrinnet:

Teknologi i praksis

Design og redesign

Fysisk aktivitet og helse

Sal og scene