Språkfag og valgfag på u-trinn:

 

Språkfag som tilbys på u.-trinnet 2018/2019:

 

Fransk (8.-10.trinn)

 

Spansk (8.-10.trinn)

 

Tysk (8. og 9.trinn)

 

Norsk fordypning (9.trinn)

 

Engelsk fordypning (10.trinn)

 

 

 

Valgfag som tilbys på ungdomstrinnet:

 

Teknologi i praksis

 

Design og redesign

 

Fysisk aktivitet og helse

 

Sal og scene

 

Innsats for andre