Tilbud til elevene på u-trinn

-          Ekstra naturfagkurs på 8.trinn (etter skoletid på tirsdager)

-          Ekstra matematikk-kurs på 9.trinn (før skoletid på fredager)

-          Ekstra matematikk-kurs i to storefri per uke for 8.-10.trinn

-          Tre dagers vinterferieskole i uke 8 for 9. og 10.trinn (matematikk og norsk)

-          To dagers eksamenskurs i matematikk og norsk (10.trinn) før skriftlig eksamen

-          Talentsatsing i matematikk

-          Forsering av diverse fag på Bjerke vgs

-          Leksehjelp med faglærere på 8.-10.trinn (minimum en time per gruppe/per trinn)

-          Prøvemuntlig 10.trinn (tre dager i uke 12)

-          Arbeidstreningsuke 9.trinn (tre dager, uke 12)