Lekse tid

a

Tilbud om leksetid på AKS

Til elever og foresatte på 1.-4. trinn.

Linderud Aks tilbyr leksetid til elever på 1.-4. trinn mandager (1 time)  Elevene spiser til vanlig tidspunktet og starter på leksene når de er forsynt. Vi starter opp med dette tilbudet i uke 37.

Elever som ønsker å delta på leksetid skal arbeide med ukas lekser. Det er AKS-medarbeidere som bistår med tilsyn under leksetid. Dette tilbudet er "frivillig". Vi ønsker å minne om at det er foresattes ansvar å oppfordre eleven til å delta på leksetid og etterspørre om leksene har blitt gjort.

Dersom det er spørsmål i forbindelse med leksetid bes dere om å kontakte baseleder på trinnet.

1. og 2.trinn: AnneLise.Hille@ude.oslo.kommune.no

3. og 4.trinn: siwaa004@osloskolen.no