Korps

Korps

Korps på Aks
I Aks tiden vi det foregå et kurs der elevene får prøve seg på instrumenter som brukes i et korps. Kurset går over 2 dager, hvert barn vil få 1 time samspill med en dirigent og en halvtime instrument opplæring i liten gruppe (ca 3 barn per gruppe)
I høst har du en unik mulighet til å lære å spille mer på et korpsinstrument.

Masayo som underviser i musikktimene på 3.trinn, vil spille med dere i små grupper.

Thor-Anders som er dirigent, vil ha samspill hver onsdag.

Du må delta på begge dagene for å være med og kurset er helt gratis.

Aks ønsker en tilbakemelding om barnet skal hjem selv eller bli hentet den dagen. 

Påmelding sendes på en mail til: Ali.Asghar@ude.oslo.kommune.no

 

Tilbudet er for:

Alle elever på 3.trinn

Kursperiode

Oppstart uke 07-14

Antall plasser:

20 elever

Tid: 

Hver mandag 14:30-16:30

Hver Onsdag 14:00-15:00

Påmeldingsfrist:

Åpen påmelding

Påmelding sendes til:

 

Ali.Asghar@ude.oslo.kommune.no