Gratis halvdagsplasser på 3. og 4. trinn

Glade skoleelever, illustrasjon

Dette innebærer at barnet med halvdagslass kan gå kostnadsfritt på AKS 12 timer i uka jevnt fordelt etter skolen. I ferier kan barnet være på AKS 2 hele dager i uka.

AKS har økt fokus på læringsstøttende aktiviteter. Se egene planer under "periodeplaner og meny".

Vi har som mål at som mange elever som mulig skal benytte seg av AKS og ønsker å øke språkforståelsen til elevene.

Om ditt barn ikke går på AKS kan du søke på utdanningsetatens hjemmesider