By-omfattende avdeling

Aktivitetsskolen er inndelt i 3 grupper – gruppe 1, 2 og 3 i samsvar med skolen, for å sikre et helhetlig skole- og AKS tilbud. AKS bruker de samme lokalene som skolen og er en forlengelse av skoledagen. Skolen og aktivitetsskolen har et tett samarbeid og deltar på aktuelle møter.

Hovedområder:

Vi vektlegger forutsigbarhet, struktur, trivsel og trygghet. 

Vi bruker mye visuell støtte tilpasset den enkeltes behov. Vi anvender alternativ og supplerende kommunikasjon som tegn til tale, bilder og andre tekniske hjelpemidler.

Våre fokusområder er sosial trening, mat & helse, fysisk aktivitet som gym, svømming, turer og utelek, sang og musikk, kommunikasjon, lek og samspill , relasjoner og vennskap.

Åpningstider:

Aktivitetsskolen har åpent etter skoletid fra elevene slutter på skolen til klokka 16.30. Elever med behov for ledsager i taxi, vil måtte dra hjem kl. 16.00. Ledsager regnes inn i turnusen til ansatte på Aktivitetsskolen. Det ses på som en del av tilbudet i Aktivitetskolen.

Vedr. åpningstider dagen før helgedag og mellom jul og nyttår:

Dag for skjærtorsdag og dag før kristihimmelfartsdag stenger vår by.omfattende avdeling. kl. 15.00. Det vil si at elevene kjøres hjem med skoletransport kl. 15.00 disse dagene.

Dagene mellom jul og nyttår holder vi åpent 6 timer, med to alternativer: kl. 08.00-14.00 eller kl. 09.00-15.00. 

Det er ikke skolekjøring i ferier!