By-omfattende avdeling

Gutt og jente illustrasjon

Aktivitetsskolen er inndelt i 3 grupper – gruppe 1, 2 og 3 i samsvar med skolen, for å sikre et helhetlig skole- og AKS tilbud.

AKS bruker de samme lokalene som skolen og er en forlengelse av skoledagen.

Skolen og aktivitetsskolen har et tett samarbeid og deltar på aktuelle møter.

Hovedområder

Vi vektlegger forutsigbarhet, struktur, trivsel og trygghet. 

Vi bruker mye visuell støtte tilpasset den enkeltes behov. Vi anvender alternativ og supplerende kommunikasjon som tegn til tale, bilder og andre tekniske hjelpemidler.

Våre fokusområder er sosial trening, mat & helse, fysisk aktivitet som gym, svømming, turer og utelek, sang og musikk, kommunikasjon, lek og samspill , relasjoner og vennskap.

 

Aktivitetsskolen har åpent etter skoletid fra elevene slutter på skolen til klokka 16.30. I ferier og heldagsåpne dager har vi kjernetid kl. 08.00-16.00, da er det ikke skolekjøring.